بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

یازار : atabak

بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

بسمه تعالي 

ملت عزيز و بزرگوار 

دانشجويان، دانش آموزان، دانشگاهيان، اساتيد و معلمان آگاه آذربايجان 

خداوند متعال را شاكريم كه بار ديگر فرصت بازگشايي مدارس، دانشگاهها و مراكز تحصيل علم و دانش را براي ما فراهم آورد و با درايت و بينش مدني و بروز شما پايه­هاي شوونيسم را به لرزه درآورد. آفرين بر ملتي كه اعتراض مدني و آگاهانه خود را در اعتراض به سياستهاي تبعيض­آميز در اول مهرماه نشان داد. بي­شك اگر امكانات تبليغي لازم در دست مي­بود و حاكمان و صاحبان قدرت برخوردي مدني و قانوني با شما ملت عزيز داشت، حماسه اول مهرماه با عظمت­تر از آنچه كه رخ داد، صورت مي­گرفت و انشاءا... در سالهاي بعد به يقين اينچنين خواهد شد. 

شوونيسم و عمال آن بايد بدانند كه مردم شريف و نجيب آذربايجان راه بازگشت به خويشتن را يافته­اند و عليرغم تمامي ناملايمات استوارتر و آگاهتر از هميشه در پيمودن اين راه حق گام برخواهند داشت. 

«مجمع دانشگاهيان آذربايجاني» ضمن تبريك اين حركت آگاهانه شما و آزادي همسنگران و مبارزان صديق و شجاع بويژه آقايان عباس لساني، حسن راشدي و صالح كامراني و همچنين بازگشايي مدارس و دانشگاهها اعلام مي­دارد: 

1-     آنچه كه در خرداد ماه سالجاري در قالب اعتراض به وقاحت بي­شرمانه روزنامه ايران رخ داد و قيام عمومي و يكپارچه ملت آذربايجان را سبب گشت، عليرغم حاشيه­پردازيهاي حاكميت و تلاشهاي فراوان صورت گرفته براي انحراف واقعيتها نمود عيني قيام ملت آذربايجان در قبال نه دهه سياستهاي شوونيستي بود كه عليرغم تلاش روشنفكران و بزرگان آذربايجان براي انتقال واقعيتها به حاكميت من جمله ملاقاتها و ديدارهاي «مجمع دانشگاهيان آذربايجاني» با نمايندگان مجلس، معاون رئيس­جمهور و ساير مسئولان حكومتي، با بي­تدبيري و سياست سركوب و خفقان پاسخ داده شد. اگرچه مجمع عليرغم انتقادات تعدادي از دوستان و همفكران سعي نمود با كنار گذاشتن مصلحت­سنجيها همگان را با آرام نگهداشتن فضاي خرداد ماه و مهرماه دعوت نمايد، ولي معتقديم سياستهاي سركوب، تهديد، زندان، رعب و وحشت و پيگيري اين سياستها شرايط را بسمتي سوق خواهد داد كه ما پيشاپيش نسبت به عواقب اين سياستها هشدار مي­دهيم. 

2-     در پي حوادث خردادماه كه دهها تن از فرزندان ملت آذربايجان جان خود را از دست داده و عده بي­شماري نيز زخمي و زنداني گرديدند، دستگاههاي قضايي و امنيتي كشور مدام محاكمه عاملان توهين به ملت آذربايجان را در مصاحب و اطلاعيه­هاي خود اعلام داشتند كه متأسفانه در عمل شاهد محكوميتهاي شديد عده زيادي از فرزندان آذربايجان و در وقاحت تمام «رفع توقيف روزنامه ايران» بوديم كه از ديدگاه ما مي­توانست حداقل اقدام لازمه براي بدست آوردن دل ملت شريف آذربايجان باشد. از اينرو ضمن هشدار به عواقب اين اقدام و فراموشكار فرض نمودن ملت آذربايجان به نمايندگان مجلس و مسئولان قضايي كه در آن شرايط حساس ملتمسانه محاكمه و برخورد قاطع با عوامل توهين و حتي بعضي مواقع نويد تأسيس فرهنگستان آذربايجان سرمي­دادند اعلام مي­داريم ملت آذربايجان و روشنفكران آن تحت هيچ شرايطي اين بدقوليها را فراموش نخواهند نمود و بي­شك در اقدامات و انتخابات خود همه موارد را لحاظ خواهند كرد. 

3-     سياست «مبارزه منفي» كه در كوران حوادث خردادماه اعلام و در اول مهرماه جنبه عملي به خود گرفت، نمود عيني اعتراض مدرن و مدني ملتهاي آگاه است كه ملت آذربايجان نشان داد عليرغم نداشتن حيات سياسي در قالب هويت ملي خود، در مبارزه خود عليه آپارتايد و شوونيسم فرهنگي از آن استفاده خواهد كرد. از اينرو ضمن دعوت همگان به ادامه اين سياست معتقديم تبديل آن به «مبارزه مثبت» در شرايط فعلي چندان ميسر و مفيد نخواهد بود. 

4-     دانشجويان و دانشگاهيان ما در شرايطي در سر كلاسهاي خود حاضر شده­اند كه شرايط تاحدود زيادي براي انجام فعاليتهاي آنها براي دفاع از هويت و منافع ملي خويش فرق كرده است. تعداد زيادي از نشريات و تشكلهاي دانشجوئي آذربايجان توقيف و براي عده زيادي از دانشجو در داخل و خارج دانشگاه پرونده­سازي شده است. از اينرو دانشجويان و دانشگاهيان آذربايجاني بايد با درك واقعيتهاي شرايط حاضر از حداكثر امكانات، نشريات و تشكلهاي موجود استفاده نمايند و در موارد ديگر نسبت به اتخاذ سياستهاي جديد كه نياز به مجوز نباشد، اقدام نمايند. سابقه و تاريخ حركت ملي آذربايجان گواه است كه دانشگاه به عنوان قلب تپنده اين حركت عمل نموده است و بر همه دانشجويان و دانشگاهيان فرض است تا به ايفاي نقش واقعي اين قلب كمك نمايند. بديهي است براي غلبه بر محدوديتهاي شرايط موجود استفاده از تجربيات فعالان دانشجوئي و دانشگاهي سابق بسيار لازم خواهد بود. 

  

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني 


  • [ ]