گلجك بيزيمدي

یازار : atabak

    نظريه ي انعكاسي زبانها

 

هم اكنون در همه ي زبانهاي دنيا واژه هايي وجود دارد كه با اخذ الهام وبه تقليد از صداها واصوات موجود در طبيعت خارج از انسان ساخته شده اند. هجاهاي موجود در اين كلمات فريادهاي حيوانات-شرشر آب-سوت كشيدن-وجز اينها را به ياد مي آورد . مثلا افعال و كلمات زير كه در تركي موجود است از اينگونه كلمات به شمار مي رود:

شيريلداماق-شاققيلداماق-شاقيلتي-پوفله مك-قيديقلاماق-  مله مك-مياولاماق-گومبولده مك-جنقيلي-چانقيل-قار قا-خورولداماق-و...

اين گونه كلمات در تركي شايد بيش از هزار كلمه باشد كه برخي از انها صورتهاي خاص  در زبانهاي ديگر يافته اند. مانند  مصدر (دينله مك) كه صورت كهن آن tinlamag بوده ودر لاتين بصورت tintinare  بوده ودر عربي بشكل طنين درامده .

طبق اين نظريه ي  علمي زبانهاي باستاني و اصلي بشريت براساس تقليد از صداي موجود در طبيعت اختراع شده سپس تكامل يافته است وتركي درميان همهي زبانهاي دنيا از اين لحاظ ممتاز است وهم از اين روست كه برخي ها عقيده دارند نخستين زباني  كه بشر بدان  سخن گفت تركي بوده و بسياري از واژه هاي زبانهاي امروز ريشه تركي دارند

اين نظريه  معروف به تئوري انعكاسي است كه در اواخر قرن 19 در اروپا پيدا شد و نخستين مدافع آن زباتشناس معروف آلماني woehl بود.


  • [ ]